Reglementering-vergunning

Informatieplicht FOD Economie

Dierenartsenpraktijk An Vermorgen, eenmanszaak, ondernemingsnummer 0827.896.285 

Maatschappelijke zetel: Sint Jacobstraat 57; 9200 Dendermonde Beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangesloten bij GC071245


Meer informatie met betrekking tot gereglementeerd beroep

Dierenarts is een gereglementeerd beroep. Onze ondernemingis ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging:
De Orde Der Dierenartsen
Driekoningenplein 12
9820 Merelbeke
Tel.: 09/225.58.18 - Fax: 09/225.54.95
info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

Dierenarts An Vermorgen, erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België.

Dierenartsen dienen zich te houden aan "De Code Der Plichtenleer".
Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van De Orde Der Dierenartsen. (www.ordederdierenartsen.be)

Meer informatie met betrekking tot vergunningen

Onze onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming.
De bevoegde autoriteit ter zake:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36 - 1000 Brussel
meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

Onze onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot:DP00102723
De bevoegde autoriteit ter zake:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FAGG - DG Inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel.: 02/524.80.00
inspection@fagg.be